Positioneer jezelf om je doel te realiseren


Als positioneringsstrateeg heb ik over de loop der jaren ontelbaar veel organisaties, producten en diensten gepositioneerd. En sinds kort is daar een interessante nieuwe uitdaging bijgekomen; het positioneren van mensen. Ik mag mijzelf dus merk- en menspositioneerder noemen. Het grote verschil tussen beide is dat mensen vaak puur vanuit hun eigen doelen te werk gaan en daarbij de doelgroep uit het oog verliezen.

Voor ‘menspositioneren’ geldt echter dezelfde basis als voor merkpositioneren: definieer je doel zorgvuldig en zorg ervoor dat dit doel motiverend wordt voor jouw doelgroep. De doelgroep is tenslotte de groep die je nodig hebt om jouw doel te realiseren. Als je een promotie wilt maken moet je er dus voor zorgen dat jouw promotie motiverend is voor de leidinggevende die deze beslissing maakt. Je moet de door jou gewenste verbetering positioneren als een verbetering voor jouw doelgroep. Als zij hiervan overtuigd zijn, komt de verbetering voor jou vanzelf. Juist deze denkwijze - waarbij je het belang van de doelgroep voor je eigen belang stelt - zorgt ervoor dat je jouw doel bereikt.

Pim Fortuyn had zichzelf bijvoorbeeld tot doel gesteld om minister-president te worden. Hij maakte dit doel motiverend voor de kiezers door zich als de onafhankelijke puinruimer te positioneren die de puinhopen van acht jaar paars zou opruimen. Bill Clinton positioneerde zichzelf als de presidentskandidaat die Amerika weer een gezonde economische toekomst zou bieden. Een zeer motiverend doel voor de vele (tientallen) miljoenen Amerikaanse kiezers die getroffen waren door de slechte economie. Zijn tegenstander had zichzelf de jaren daarvoor nadrukkelijk gepositioneerd als de sterke, ervaren opperbevelhebber die de belangen van Amerika in het buitenland zou verdedigen. Maar dat doel was niet motiverend meer voor de kiezers die het juist thuis zo zwaar hadden.

Om jouw doel te realiseren moet dit doel allereerst en bovenal motiverend zijn voor jouw doelgroep. Zorg er dus voor dat jouw toegevoegde waarde ook direct waarde voor hen toevoegt. Dat jouw belang bovenal in hun belang is. En dat de verbetering die je voor jezelf als doel hebt gesteld (de gewenste positie) ook voor jouw doelgroep een verbetering inhoudt. Pas wanneer je dit inziet en het belang van jouw doelgroep centraal stelt in je positioneringsstrategie zal deze groep je helpen jouw doel te realiseren.

Julian Stevense, Brandgurus.nl