Is veranderen noodzakelijk


Eind juli las ik een interessant artikel op Marketingonline over digitale transformatie en hoe deze ontwikkeling marketeers uit het lood slaat. Dat is ook niet verrassend, want in bijna elk artikel over nieuwe - veelal digitale - ontwikkelingen wordt de marketeer voor een ‘do or die’ keuze gesteld. Als je niet digitaal transformeert dan is jouw business of businessmodel bij voorbaat al ten dode opgeschreven, zo lijkt het tenminste op het eerste gezicht. Dergelijke artikelen worden vaak ook nog eens voorzien van angstaanjagende voorbeelden van ter ziele gegane bedrijven die de digitale transformatieplank hebben misgeslagen.

Natuurlijk hebben marketeers moeite met verandering. Ons vakgebied verandert namelijk continu en het is bijna onmogelijk om alle trends en ontwikkelingen bij te houden (en dan heb ik het nog niet eens over de welbekende ‘marketing fluff’). Daarnaast is er vaak sprake van een hoog ‘WC-eend gehalte’ rondom de berichtgeving en worden zaken regelmatig uit hun verband getrokken. Zo las ik enige tijd geleden dat mobile advertising veel sneller groeit dan traditionele media als televisie. Maar als je goed kijkt, zie je dat deze groei in absolute getallen slechts een fractie is van de groei in traditionele media. De afgelopen weken kwam het nieuws naar buiten dat P&G 100 miljoen dollar minder gaat uitgeven aan digitale advertenties. Dat is verwarrend, want we hebben de afgelopen jaren juist gehoord dat we ook onze advertising moeten digitaliseren omdat we anders ten dode zijn opgeschreven.

Goede communicatie is essentieel bij veranderingsprocessen en dat geldt ook voor marketeers. In het boek “Angst voor veranderen? Een mythe!”, werd op basis van onderzoek bij diverse toonaangevende organisaties al bijna 25 jaar geleden geconcludeerd dat mensen niet bang zijn voor verandering, maar vooral bang zijn om niet goed ge├»nformeerd te worden over deze verandering. En dat geldt nog steeds en eigenlijk steeds meer.

Het moet allereerst duidelijk zijn voor de marketeer waarom hij of zij moet veranderen. Het moet vervolgens duidelijk zijn wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van het wel of niet veranderen, behalve de gebruikelijke ‘do or die’ keuze. Daarbij moet vanzelfsprekend rekening worden gehouden met de specifieke situatie van de marketeer. Niet elke situatie is gelijk en dus zal ook de noodzaak om te veranderen en de gevolgen van deze verandering per situatie verschillen. Het moet duidelijk zijn hoe deze verandering het beste kan worden doorgevoerd door de marketeer. En het moet tenslotte duidelijk zijn wat de rol en het bijbehorende belang is van de afzender van de boodschap. Alleen als al deze vragen naar tevredenheid zijn beantwoord kunnen we als marketeer een weloverwogen keuze maken om te veranderen. Of juist niet.

Julian Stevense, Brandgurus.nl