Ieders mening telt


Positief verrast heb ik de international must read in Adformatie nummer 6 gelezen, waarin Mark Ritson reageerde op de laatste uitspraken van Byron Sharp. Byron Sharp is een absolute autoriteit en zijn boek ‘How Brands Grow’ heeft de kijk op marketing van velen veranderd. Sharp is echter ook enorm uitgesproken en de wijze waarop Mark Ritson reageerde op zijn nieuwste stellingname, in dit specifieke geval over brand image perceptions, vond ik bewonderenswaardig.

Waarom? Omdat het met respect gebeurde en vooral omdat zijn reactie genuanceerd was. Ritson staat open voor de mening van Sharp, maar nuanceert deze en vult deze vervolgens aan met een andere visie op hetzelfde onderwerp. Waar Sharp bijvoorbeeld niet ‘gelooft’ in differentiation en aangeeft dat alles draait om distinctiveness geeft Ritson aan dat beide een belangrijke rol kunnen spelen bij het positioneren van een merk.

Zelf heb ik een boek over positioneren geschreven en doceer het onderwerp op Nyenrode Business Universiteit, waar ik regelmatig in een discussie terechtkom met marketeers die ‘How Brands Grow’ als enige waarheid zien. Deze eenzijdige zienswijze is uitermate jammer want Sharp’s betoog over distinctiveness is juist een zeer welkome aanvulling op de differentiation benadering van Ries & Trout. Maar zoals Ritson al zo treffend stelt ‘But Sharp is rarely a thinker who embraces plurality and nuance.’ En daarmee doet Sharp ons vakgebied toch te kort.

Open staan voor andermans mening, genuanceerd reageren op een stellingname en kijken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen zouden ons vakgebied veel sterker maken. Niet alles draait bijvoorbeeld om online, mobile en social media. Niet iedereen is dagelijks bezig met AI, AR of VR. Niet iedereen richt zich op millennials of Generation Z. En niet iedereen is elke dag agile aan het werk. Toch lijkt het alsof je de plank hopeloos hebt misgeslagen wanneer je hier niet dagelijks mee bezig bent en daarom vond ik het zo prettig om van een vooraanstaand en uitgesproken marketeer als Mark Ritson zo’n genuanceerde reactie te lezen in de laatste international must read (link naar artikel).

Juist door open te staan voor ‘plurality and nuance’ kunnen we ons vakgebied naar een hoger niveau tillen. Laten we van elkaar leren, elkaars mening bediscussiëren zonder te vergeten om te nuanceren. Laten we nieuwe doelgroepen, methodieken en technieken omarmen zonder de oude direct als ouderwets of hopeloos achterhaald neer te zetten. Laten we niet alleen preken voor eigen parochie, maar ook openstaan voor de overtuiging van anderen. Moet je je eens voorstellen hoe veel verder we ons vakgebied dan kunnen brengen.

Julian Stevense, Brandgurus.nl