Het bureau van de toekomst


De afgelopen tijd is er veel gesproken over de wijze waarop adverteerders hun toekomstige bureaurelaties wensen in te vullen en de wijze waarop de bureaus hun organisatie moeten inrichten om hier optimaal op in te spelen. Grote namen als P&G en WPP kwamen regelmatig voorbij, waarbij de traditionele bureaurelaties en traditionele bureaus al snel als achterhaald werden neergezet. Ook binnen ons vakgebied moeten we namelijk rekening gaan houden met de ontwikkeling van agile samenwerkingsvormen, waarbij de beste teams uit verschillende disciplines en bureaus bijeen worden gebracht voor een specifiek project.

Verandering is de enige constante binnen ons vakgebied en zoals Darwin al stelde moeten we flexibel zijn en mee-veranderen om te kunnen overleven. We moeten dus flexibel en wendbaar zijn, oftewel lean en agile. Toch is deze ‘plotselinge’ behoefte aan verandering niet nieuw. De grote reclame conglomeraten zijn juist ontstaan vanuit de klantbehoefte om alle disciplines onder 1 dak te verzamelen. Vooral de grote adverteerders waren op zoek naar een one-stop-shop solution, waar diezelfde adverteerders nu juist op zoek gaat naar een verzameling van onafhankelijke specialisten 

De drang naar een vernieuwde invulling van de relatie is dus niets nieuws. En de uitkomst laat zich ook redelijk voorspellen. Klanten zullen uiteindelijk toch weer op zoek gaan naar het gemak van 1 centraal aanspreekpunt en partners die het overzicht over alle disciplines kunnen behouden. Grote bureaunetwerken zullen een (deel)belang nemen in specialistische bureaus, maar deze zelfstandig laten opereren. Uiteindelijk zal er dus niet heel veel gaan veranderen. Maar we zouden geen marketeers of reclameprofessionals zijn als we naar buiten toe niet de indruk zouden wekken dat we iets groots en meeslepends gaan doen dat volledig anders is dan al het voorgaande. Dat is tenslotte onze specialiteit.

Julian Stevense, Brandgurus.nl