Waar ligt de macht


‘Verandering’ is het centrale thema van het eerste nummer van Adformatie nieuwe stijl en dat is terecht. Er zijn weinig vakgebieden waarin de veranderingen zo snel gaan en zo veel impact hebben als het onze. Verandering blijft echter moeilijk voor mensen, niet voor niets zijn er talloze boeken verschenen over dit specifieke onderwerp. Verandering betekent afscheid nemen van het oude, vertrouwde en open staan voor het nieuwe, onbekende. En dat is moeilijk, we blijven tenslotte gewoontedieren.

Waar ik als bedrijfskundige vooral naar kijk bij veranderingstrajecten zijn de nieuwe machtsverhoudingen die ontstaan en de bijbehorende consequenties. Zo worden consumenten steeds mondiger en machtiger ten opzichte van adverteerders, waardoor adverteerders de stap moeten maken van beweren naar bewijzen. Data analisten en performance specialisten worden belangrijker dan strategen en creatieven, waardoor de korte termijn belangrijker wordt dan de lange termijn. En ook de altijd complexe relatie tussen opdrachtgever en bureau is opnieuw aan het veranderen.

We kunnen niet zonder elkaar
Mijn advies aan zowel opdrachtgever als bureau is om gebruik te blijven maken van elkaars expertise omdat het juist de combinatie is van informatie en inspiratie die leidt tot de gewenste activatie. Daarnaast komen nieuwe inzichten vaak tot stand door een nieuwe kijk op de situatie waarvoor je juist de frisse blik van een buitenstaander nodig hebt. Een goed voorbeeld is de ‘Ask more of your phone’ campagne van Google. In deze campagne worden de belangrijkste vragen die de consument volgens de data van Google heeft over een nieuwe telefoon direct beantwoord door de unieke Google assistant die op hun nieuwste telefoon zit.

Kortom, we kunnen niet zonder elkaar, hoe graag we het ook willen geloven. Misschien wordt het tijd om echt gaan veranderen en te beseffen dat we alleen samen tot ongekend resultaat zullen komen. Alleen dan veranderen scherpe inzichten in overtuigend ideeën.

Julian Stevense, Brandgurus.nl