Het is tijd voor de nieuwe marketeer


Tijdschrift voor Marketing bestaat 50 jaar, maar tijd om achterom te kijken is ons helaas niet gegund. Als er namelijk één vakgebied is dat zich razendsnel dient aan te passen aan de veranderende omstandigheden dan is het marketing. Nergens anders is de impact van big data, van nieuwe werkwijzen als lean, agile en scrum en van nieuwe (totaal)proposities richting de doelgroep zo groot als in marketing.

Hoe zorg je er als marketeer voor dat je maximale toegevoegde waarde blijft creëren voor zowel de doelgroep als de organisatie zelf? Want dat blijft ook de komende 50 jaar het doel van marketing. Op basis van gedane onderzoeken, publicaties en gesprekken heb ik de drie belangrijkste uitdagingen voor marketeers in kaart gebracht. Mijn belangrijkste conclusie? Ze zijn niet anders dan de afgelopen 50 jaar. Alleen de invulling en uitwerking moet worden aangepast op basis van de nieuwe (digitale) media en middelen.

1. Wat zijn de behoeften van de doelgroep?
Dankzij research, (automated) analysis, big data, targeting, measuring en vele andere technieken krijgen we steeds beter inzicht in de behoeften en het (media)gedrag van de doelgroep. Wat beweegt onze doelgroep en wat houdt hen tegen? Welke benefits willen zij, welke experience vereisen zij en welke innovaties verwachten zij? Inzicht in de behoeften van de doelgroep is en blijft essentieel om maximale toegevoegde waarde te kunnen creëren als marketeer.

2. Hoe kunnen we deze behoeften het beste vervullen?
Op basis van het verkregen inzicht kunnen we onze marketingpropositie planmatig gaan inzetten. Daarbij kijken we ‘cross-functional’ naar de totale customer experience. Welke propositie moeten we op welk moment in welk kanaal in welke vorm aanbieden? Dankzij het verkregen inzicht kunnen we onze propositie daadwerkelijk planmatig uitwerken en een rijkere ervaring bieden waardoor maximale toegevoegde waarde wordt gecreëerd voor zowel de doelgroep als de organisatie zelf.

3. Hoe moeten we de organisatie hiervoor inrichten?
Hoe moeten we onze organisatie inrichten om vraag (inzicht) en aanbod (propositie) optimaal op elkaar af te stemmen? Dat blijft namelijk ook de komende 50 jaar de essentie van marketing. De ongekende mogelijkheden die de nieuwe (digitale) media en middelen ons bieden kunnen we alleen optimaal benutten als de organisatie daar volledig op is ingericht. De organisatie moet daarvoor veel sneller en wendbaarder worden, waardoor beter kan worden ingesprongen op de verkregen inzichten en gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe (digitale) mogelijkheden.

We hebben dan ook marketeers nodig die data kunnen vertalen in inzichten. Marketeers die snel conclusies kunnen en durven nemen op basis van deze verkregen inzichten. En marketeers die op basis van deze conclusies de optimale propositie richting deze doelgroep kunnen ontwikkelen, inclusief de planmatige uitvoering. Inclusief de leiders die deze expertises kunnen samenbrengen, optimaal laten samenwerken en daar draagvlak voor creëren op directieniveau. We zoeken dan ook marketeers die slimmer, scherper en sneller zijn dan de afgelopen 50 jaar. Het is tijd voor de nieuwe marketeer.

Julian Stevense, Brandgurus.nl