Drie slimme tips voor marketeers

‘Omne trium perfectum’ wisten de oude Romeinen al. Alles dat in drieën komt is namelijk perfect. Niet voor niets zijn er slechts drie plaatsen beschikbaar op het erepodium en worden er slechts drie medailles vergeven. Ook het Olympische motto ‘Citius, Altius, Fortius’ (sneller, hoger, sterker) werkt met de regel van drie. Maar het gaat nog veel verder. In de Engelse taal krijgen bijvoorbeeld alleen de eerste drie nummers een unieke toevoeging. First, second en third hebben ieder een unieke toevoeging, maar vanaf de vierde plek wordt alles gelijk. Fifth, sixth, seventh etc. Kortom, als je niet bij de eerste drie behoort ben je niet bijzonder.

Ook in strategie is het getal drie het favoriete getal. Strategie draait tenslotte om doel, plan en middel. Er zijn volgens Simon Sinek drie gouden cirkels en mijn favoriete strategiemodel is nog altijd de strategische driehoek van Kenichi Ohmae. Michael Porter spreek over cost leadership, differentation en focus. Tracey & Wiersema spreken over product leadership, operational excellence en customer intimacy. Kortom, de meest toonaangevende strategen werken bij voorkeur met de regel van drie.

Ik kan dit gehele nummer vullen met rijtjes van drie als ik zou willen. Het is namelijk ongelofelijk hoeveel rijtjes ik ben tegengekomen toen ik mijn boek De perfecte positionering schreef. Ja, ook ik heb mijn boek samengevat in een model met 3 stappen. Niet geheel toevallig. Daarom adviseer ik elke marketeer (en niet-marketeer) om zoveel mogelijk met de regel van drie te werken. Bepaal je doel, bepaal welk plan in staat is om dit doel te realiseren en bepaal tenslotte welke middelen je nodig hebt om dit plan succesvol uit te voeren. Heb je de strategie staan? Controleer dan of deze suitable (geschikt), feasible (haalbaar) en acceptable (acceptabel) is.

Een mooie leidraad om met de regel van drie te werken is het piramide principe van Barbara Minto, verplichte leeskost bij adviesbureaus als McKinsey. Begin je advies met de conclusie en onderbouw deze vervolgens met de drie belangrijkste argumenten die elk weer worden voorzien van drie stuks bewijsvoering. Dit werkt ook heel goed als je bijvoorbeeld een presentatie wilt geven. Deel je presentatie op in drie delen die elk uit drie (opeenvolgende) stappen bestaan. Het is niet alleen heel prettig voor de ontvanger (in plaats van de zoveelste ongestructureerde PowerPoint), het is zo eenvoudig dat je de gehele presentatie uit je hoofd zou kunnen doen. Dat is weer eens iets anders dan sheet voor sheet voorlezen. Het maakt de presentatie daarnaast niet alleen interessanter voor de ontvanger, je advies komt ook veel gestructureerder (en daarmee geloofwaardiger) over.

Ik sluit deze column logischerwijs af met drie eenvoudige tips voor elke marketeer en niet-marketeer. Werk waar mogelijk altijd met de regel van drie. Onderbouw elke stap vervolgens met drie versterkende argumenten. En hanteer tenslotte de drie strategische controlevragen om te zien of je verhaal klopt. Dit werkt sneller, maakt je verhaal scherper en je komt ook nog eens een stuk slimmer over. Ook weer een mooie regel van drie.

Julian Stevense, Brandgurus.nl