Hoe hou je het simpel


Er is niets moeilijker dan dingen eenvoudig maken, zo simpel is het. Leonardo da Vinci noemde eenvoud de ultieme verfijning en Albert Einstein stelde dat je pas in staat bent om zaken eenvoudig uit te leggen als je ze daadwerkelijk begrijpt.

Als je kijkt naar de beste strategiemodellen dan zijn deze ook een toonbeeld van eenvoud. Een goed strateeg hoeft zich namelijk niet te bewijzen door dingen nodeloos ingewikkeld te maken of in zogenaamde ‘metataal’ te praten. John Kotter, hoogleraar aan Harvard en een van de meest vooraanstaande strategen ter wereld, gaf onlangs in een interview aan zich vooral te storen aan mensen die nodeloos ingewikkeld doen. Juist een eenvoudige, nuchtere aanpak is volgens hem noodzakelijk om de meest complexe onderwerpen te lijf te gaan.

Eenvoud is dus essentieel voor een succesvolle strategie. Als je namelijk niet exact begrijpt wat de strategie is die wordt gevoerd, dan kun je deze nooit succesvol tot uitvoer brengen. En omdat er vele betrokkenen zijn bij de uitvoer van een strategie, is het extra belangrijk om de strategie zo eenvoudig mogelijk op papier te zetten. Daarmee voorkom je tevens dat een fout in de uitvoering, als gevolg van onbegrip over de daadwerkelijke strategie, de strategie zelf ter discussie stelt.

Als je kijkt naar de definitie van strategie, dan kun je concluderen dat deze definitie zelf ook eenvoudig is: Het realiseren van doelen door het planmatig inzetten van middelen. Strategie bestaat zodoende uit slechts drie kritische succesfactoren: Doel, plan en middel. En deze drie succesfactoren zijn - niet geheel toevallig - vertaald in drie ‘golden circles’ van Simon Sinek: WHY, HOW en WHAT. Mijn favoriete strategiemodel, de strategische driehoek van Kenichi Ohmae, brengt Corporation, Customer en Competition samen. Kortom, de beste strategiemodellen bestaan uit slechts drie stappen, net als de kritische succesfactoren van strategie zelf.

Je bent dus pas een goed strateeg wanneer je in staat bent de strategie begrijpelijk te maken voor alle betrokkenen. Wanneer je in staat bent de strategie samen te vatten in drie eenvoudige stappen. Wanneer je jezelf niet langer wilt bewijzen door eenvoudige dingen nodeloos ingewikkeld te maken. Je bent pas een goed strateeg als je in staat bent de meest ingewikkelde vraagstukken eenvoudig op te lossen.

Julian Stevense, Brandgurus.nl