De oplossing begint bij het probleem

Inzicht is volgens de definitie van de Duitse gestaltpsycholoog Wolfgang Köhler ‘het zien van het verband tussen de verschillende onderdelen van het probleem’. Het is de zogenaamde 'aha-erlebnis' volgens de Duitse psycholoog Karl Bühler; het moment waarop je begrijpt wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Inzicht gaat een stap verder dan analyse. Inzicht combineert analyse namelijk met logica, intuïtie en creativiteit. En daarmee combineert inzicht onze linker- en rechterhersenhelft. De linkerhelft staat voor logica en analyse, terwijl de rechterhelft juist staat voor intuïtie en creativiteit. Inzicht is dus in staat om je het gehele plaatje te laten ‘zien’. Niet alleen datgene dat reeds voor iedereen zichtbaar is (het analytische deel), maar vooral ook datgene dat de meesten nog niet zien (het visionaire, intuïtieve deel). Door op een andere manier naar het probleem te kijken zie je tenslotte oplossingen die anderen niet zien.

Johan Cruijff stond bekend om zijn ongekende voetbalinzicht. Hij combineerde zijn analyse dan ook altijd met logica, intuïtie en creativiteit. Toen hij als coach werd geconfronteerd met de Italiaanse superspits Gianluca Vialli als tegenstander, gaf hij aan zich niet te focussen op deze moeilijk verdedigbare spits, maar juist op de spelers die hem aanspelen. ‘Als hij de helft van de ballen krijgt, heb ik nog maar een half probleem.’ was de karakteristieke oplossing van Cruijff.

Ook de Romeinse keizer Julius Caesar beschikte over een scherp inzicht. Gedurende een van zijn Gallische veldslagen stuitte hij op een stad welke was gebouwd op een hoog plateau. Vanwege de steilheid van de berg was de stad moeilijk aan te vallen. Zodoende gaf hij zijn genie-onderdeel de opdracht een tunnel in de berg te graven met als doel de watertoevoer naar de stad om te leiden naar zijn eigen legerkamp. Zonder water was de wil van de tegenstander snel gebroken en gaf de stad zich zonder al te veel weerstand over.

Ook in de briefing, het meest strategische document dat wij als marketeers kunnen inzetten, speelt inzicht een cruciale rol. Het is de kern van de briefing omdat het duidelijk maakt welk probleem de gewenste situatie in de weg staat. Het dwingt de opdrachtgever het doel van de briefing scherp te omschrijven en daarbij aan te geven welk probleem dit doel in de weg staat. Zodat de ontvanger van de briefing met de beste oplossing kan komen. De oplossing begint bij het probleem dus om de beste oplossing te kunnen zien heb je allereerst inzicht nodig.

Julian Stevense, Brandgurus.nl