Gebruik de golden circles


Als gevolg van de digitale revolutie zijn er steeds meer specialisten ontstaan in ons vakgebied. We hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met digitale strategen, online strategen, inbound strategen, data strategen en ga zo maar door. Al deze nieuwe, ongekende oplossingen creëren echter weer nieuwe problemen. Wie houdt namelijk het overzicht? Een veel gemaakte fout is dat van marketeers wordt verwacht dat ze (al) deze disciplines beheersen. Alsof de CEO van een organisatie alles weet van alle onderdelen. Alsof hij de CFO, COO, CIO en CMO tegelijkertijd is.

Een goed CEO is in staat om op basis van de informatie die hij of zij van deze personen krijgt een weloverwogen beslissing te maken. In plaats van alles op microniveau te managen leiden deze mensen de organisatie, vertrouwende op de expertise van hun specialisten. Dat is de rol die de marketing leaders van de toekomst moeten innemen. Zij moeten op basis van de kennis en expertise van hun specialisten strategische beslissingen maken en vooral kijken naar de business rol die marketing speelt. Zij moeten juist kijken naar het zogenaamde ‘grotere plaatje’ in plaats van al die kleinere plaatjes van waar nu zo veel aandacht aan wordt besteed. Natuurlijk moet je voldoende weten van online marketing, data-analyse of inbound marketing om de juiste vragen te kunnen stellen en de juiste conclusies te kunnen trekken.

Veel belangrijker is echter de koppeling tussen de marketing rol en de overige rollen binnen de organisatiestrategie. Wat is de relatie tussen marketing en sales? Of marketing en finance? En bovenal, wat is de toegevoegde waarde van marketing binnen de organisatie? Hoe kan marketing waarde toevoegen in de meeste brede zin van het woord? Hoe kan marketing de organisatie helpen haar doelen te realiseren? Dan komen we weer terug op de drie kritische succesfactoren van elke strategie: doel, plan en middel. Niet geheel toevallig zie je hier een directe parallel met de veelgebruikte golden circles van Simon Sinek. Het doel is de WHY, het plan is de HOW en de middelen zijn de WHAT. Dankzij alle nieuwe (digitale) technieken en technologieën zijn er ongekend veel nieuwe middelen tot onze beschikking gekomen.

Maar we kunnen deze alleen effectief en efficiënt inzetten als we weten wat ons doel als marketing(afdeling) is en welk plan we hiervoor moeten toepassen. De marketing leaders van de toekomst zijn niet diegenen die alles van de WHAT’s weten, maar juist diegenen die met een scherpe WHY hun focus hebben op de HOW en de specialisten om hen heen hebben verzameld die hen adviseren met de WHAT’s.

Julian Stevense, Brandgurus.nl